7DP-008752-000057823

132L4098

NXP00875-A2T0SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 87 A,IP21/NEMA1
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Njemački
Kućište 07
B Slot: (AF)STO, ATEX term
ATEX: II (2) GD
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: NXP00875-A2T0SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLDE

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 36 kg
Neto težina 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853435722

VACON NX_

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda NXP NXP - Proizvodni raspon
Prilagođeni frekv. pretvarač +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanička preinaka S Stand frek pret. hlađen zrakom
Mrežni napon 5- 380 – 500 Vac
Current (Struja) 0087 87 A
Upravljačka tipkovnica A Alfa-numerički zaslon
Kućište 2 IP21/NEMA1
Razine emisije elektr. kompat. T IEC61800-3 za informat. mreže
Čoper 0 Bez kočnice
Električna izmjena S Standardno 6-pulsno s priguš.
Izmjene kartice V- Izravan spoj s lakiranim ploč.
Ambalaža +GSCB Kartonska kutija kao ambalaža
+W vreme jamstva +WT01 Jamstvo 12/18 mjeseci (+WT01)
Opcija ploče za kab. uvodnice +QGLM metrička dovodna ploča
Opcijski utor A A1 DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
Opcijski utor B AF (AF)STO, ATEX term
Opcijski utor C 00 Bez opcije
Opcijski utor D 00 Bez opcije
Opcijski utor E 00 Bez opcije
Paket jezika ugrađ. softvera +FL23 Jz.ug.sf;UK,UK,DE,FR,ITZp.EuII
Razina dokumentacije +DPAP Priručnici u tiskanom izdanju
Željeni jezik dokumentacije +DLDE Njemački
Ugrađeni softver sustava +FNP02 Sistemski softver NXP
Licenca za softver NONE nema licence softvera
Aplikacija +A000 Bez posebne aplikacije
Komplet parametara NONE ništa
Zadani parametar motora +LS50 Zadana frekv. motora 50 HZ
Opcije obilježavanja +LPC1 nema dodatnih oznaka
Posebna BoM struktura +SPC0 Standardna BoM konfiguracija
CE odobrenje +GACE CE odobrenje
UL odobrenje +GAUL UL odobrenje
RCM odobrenje +GACT
Pomorsko odobrenje NONE bez pomorskog odobrenja
KC odobrenje +GAKC Korejsko odobrenje
Ukrajinsko odobrenje +GAUA Ukrajinsko odobrenje
EAC odobrenje +GAEA EAC odobrenje
Regionalno -R00 Međunarodno (-R00)
Veličina kućišta FR07 Kućište 07
Sub family identification NONE (NONE)Naručio uobičajeni kupac
Customer specific power variat NONE (NONE)Normalna nazivna snaga
Oznaka tipa dio 1 7DP-008752
Oznaka tipa dio 2 -000057823
Prodajni tekst FR0700875-2T
Šifra modela 01 NXP00875-A2T0SSV-
Šifra modela 02 A1AF000000+QGLM
Šifra modela 03 +FL23
Šifra modela 05 +DPAP+DLDE
Izračunata neto težina [kg] 35
Izračunata bruto težina [kg] 36
S. motora, nisko preopt. [kW] 45
S. motora, visoko preopt. [kW] 37
Dimenzije Š x V x D [mm] 237X591X257
Kontinuirana struja (NO) [A] 87
Kontinuirana struja (HO) [A] 72
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Katalog proizvoda NO_VIEW NEMA PREGLEDA
Prefiks VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Oznaka stoka 7DP-008752
provjeriti je li dovršeno OK
Help Counter 1
Postrojenje iz Orderline D801
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality