Dodatna oprema FC 202

Shows 254 product(s)

130B0056

Adapter Plate, 338x279mm

S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 3000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšava i ubrzava zamjenu VLT® 3000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.

Moguće je instalirati jedan ili dva FC pretvarača na istom mjestu kao jedan VLT® 3000. Ili jedan FC pretvarač pune veličine C opcije (npr. MCO305) ._ x000D_
Sljedeći VLT® 3000 može se montirati na adapternu ploču 130B0056:
IP00/21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 bez kočnice

130B0058

Adapter Plate, 415x279mm

S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 3000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšava i ubrzava zamjenu VLT® 3000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.

Moguće je instalirati jedan FC pretvarač s ili bez C opcije na istom mjestu kao jedan VLT® 3000.

Sljedeći VLT® 3000 može se montirati na adapternu ploču 130B0058:
IP20: 220/380/500Volt VLT3002-3004 s kočnicom, 380/500Volt VLT3006-3008 bez kočnice
IP21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 s kočnicom, 380/500Volt VLT3006-3008 bez kočnice
IP54: 220Volt VLT3002-3004 bez kočnice, 220Volt VLT3004 s kočnicom, 380/500Volt VLT3002-3004 s kočnicom, 380/500Volt VLT3002-3006 bez kočnice

130B0183

Ploča za montažu, 395X90MM

S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 5/6/8000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšavai ubrzava zamjenu VLT® 5/6/8000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.

Sljedeći VLT® 5/6/8000 mogu se montirati na adapternu ploču 130B0183:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

Ploča za montažu, 395X130MM

S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 5/6/8000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšavai ubrzava zamjenu VLT® 5/6/8000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.

Sljedeći VLT® 5/6/8000 mogu se montirati na adapternu ploču 130B0184:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt VLT5006-5011, 380-460Volt VLT6006-6011

130B0185

Adapter Plate, 395x220mm

S adapternom pločom možete zamijeniti VLT® 5/6/8000 pomoću FC pretvarača bez bušenja novih rupa za FC pretvarač. To olakšavai ubrzava zamjenu VLT® 5/6/8000, a s obzirom na to da neće biti bušenja, neće doći do oštećenja električnih komponenata strugotinama.

Sljedeći VLT® 5/6/8000 mogu se montirati na adapternu ploču 130B0185:
IP20 Compact: 200-240Volt VLT5001-5006, 380/500Volt VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240Volt VLT6002-6005, 380/460Volt VLT6002-6011, 380-480Volt VLT8006-8011, 550-600Volt VLT 5001-5011, 525-690Volt VLT8002-8011

130B1028

PANEL THROUGH MOUNTING KIT A5 FRAME

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

130B1046

PANEL THROUGH MOUNTING KIT B1 FRAME

Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

130B1047

PANEL THROUGH MOUNTING KIT B2 FRAME

Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

130B1048

panel through mounting frame c1

Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

130B1049

PANEL THROUGH MOUNTING KIT C2 FRAME

Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions

130B1078

VLT® Control Panel LCP 102 IP66

LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66

Prikaz: