Fiksni presostati

Shows 47 product(s)

061F7519

Fiksni presostat, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 1.50, Niži aktivni tlak [bar]: 0.50, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7520

Fiksni presostat, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 1.50, Niži aktivni tlak [bar]: 0.50, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7521

Fiksni presostat, ACB, 1.70 bar, 0.70 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 1.70, Niži aktivni tlak [bar]: 0.70, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7523

Fiksni presostat, ACB, 1.70 bar, 0.70 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 1.70, Niži aktivni tlak [bar]: 0.70, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7524

Fiksni presostat, ACB, 2.70 bar, 1.70 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 2.70, Niži aktivni tlak [bar]: 1.70, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7526

Fiksni presostat, ACB, 2.70 bar, 1.70 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 2.70, Niži aktivni tlak [bar]: 1.70, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F8130

Fiksni presostat, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 25.00, Niži aktivni tlak [bar]: 20.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F8170

Fiksni presostat, ACB, 28.00 bar, 23.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 28.00, Niži aktivni tlak [bar]: 23.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F8490

Fiksni presostat, ACB, 11.00 bar, 8.50 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 11.00, Niži aktivni tlak [bar]: 8.50, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F8492

Fiksni presostat, ACB, 31.00 bar, 24.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 31.00, Niži aktivni tlak [bar]: 24.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F8797

Fiksni presostat, ACB, 18.00 bar, 13.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 18.00, Niži aktivni tlak [bar]: 13.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F8962

Fiksni presostat, ACB, 39.10 bar, 33.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 39.10, Niži aktivni tlak [bar]: 33.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F8972

Fiksni presostat, ACB, 20.00 bar, 16.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 20.00, Niži aktivni tlak [bar]: 16.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F8982

Fiksni presostat, ACB, 11.00 bar, 8.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 11.00, Niži aktivni tlak [bar]: 8.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F9052

Fiksni presostat, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 42.00, Niži aktivni tlak [bar]: 33.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F9053

Fiksni presostat, ACB, 31.00 bar, 24.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 31.00, Niži aktivni tlak [bar]: 24.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F9054

Fiksni presostat, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 28.00, Niži aktivni tlak [bar]: 21.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F9058

Fiksni presostat, ACB, 1.70 bar, 0.70 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 1.70, Niži aktivni tlak [bar]: 0.70, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F9210

Fiksni presostat, ACB, 27.00 bar, 21.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 27.00, Niži aktivni tlak [bar]: 21.00, Funkcija poništenja: Ručno, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F9522

Fiksni presostat, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 28.00, Niži aktivni tlak [bar]: 21.00, Funkcija poništenja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

Prikaz: