Mikrokanalni izmjenjivači topline

Shows 25 product(s)

021U0080

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1000-C, Više pakiranja

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 2.30, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

021U0081

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1100-C, Više pakiranja

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 3.10, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

021U0082

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1200-C, Više pakiranja

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 4.90, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

021U0083

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1300-C, Više pakiranja

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 6.80, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

021U0084

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1400-C, Više pakiranja

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 14.80, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

021U0085

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1700-C, Više pakiranja

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 24.30, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

021U0086

Mikrokanalni izmjenjivač topline, MCHE D1900-C, Više pakiranja

Nazivni kapacitet R410A [kW]: 50.70, Projektni tlak [MPa]: 4.5, Raspon temperature [°C]: -40 - 121

Prikaz: