Shows 4 product(s)

Odvajač ulja, OUB 1

Vrsta povratnog priključka: Holender, Opis proizvoda: Odvajač ulja osim spojeva

Odvajači ulja, OUB 1S

Vrsta povratnog priključka: Holender, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Odvajači ulja, OUB 1S

Vrsta povratnog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Odvajač ulja, OUB 4

Vrsta povratnog priključka: Holender, Opis proizvoda: Odvajač ulja osim spojeva