Electronic superheat control and driver

Shows 6 product(s)

080G5300

Regulator pregrijavanja, EKE 1A

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 3, Analogni ulazi (AI) [pC]: 2, Podrška osjetnika tlaka: Proporcionalnost 0,5-4 V DC, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Broj osjetnika temperature: 1, Broj osjetnika tlaka: 1

080G5350

Regulator pregrijavanja, EKE 1B

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 2, Analogni ulazi (AI) [pC]: 2, Podrška osjetnika tlaka: Proporcionalnost 0,5-4 V DC, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Broj osjetnika temperature: 2, Broj osjetnika tlaka: 1

080G5400

Regulator pregrijavanja, EKE 1C

Digitalni ulazi (DI) [pC]: 2, Analogni ulazi (AI) [pC]: 2, Podrška osjetnika tlaka: Proporcionalnost 0,5-4 V DC, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Broj osjetnika tlaka: 3, Vrsta komunikacije: CANBUS; ;

Prikaz: