Kombinirani termostatski regulatori

Shows 35 product(s)

AVTQ, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Vanjski navoj

AVTQ PN16 15/1,6 40C povrat navoja

AVTQ, 3.20 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Vanjski navoj

AVTQ PN16 20/3,2 35C povrat navoja

AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2.0 m

AVTB termostatski pogon 20-60 2m 9,5 x 180 mm

AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

AVTB termostatski pogon 30-100 2,3 m #9,5 x 150 mm

FJV, 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, unutarnji navoj

FJV 15 Termostatski ventil 20-60#C

AVTB (brzo), 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, 0.0 m, unutarnji navoj

AVTB 15 Termostatski ventil 20-60#C

FJV, 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, unutarnji navoj

FJV 20 Termostatski ventil 20-60#C

FJV, 5.50 m³/h, 20 °C - 60 °C, unutarnji navoj

FJV 25 Termostatski ventil 20-60#C

AVTB, PN 16, 1.90 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Vanjski navoj

AVTB 15 Termostatski ventil 0-30#C

AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Vanjski navoj

AVTB 20 Termostatski ventil 0-30#C

AVTB (brzo), 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Vanjski navoj

AVTB 15 Termostatski ventil 20-60#C

AVTB (brzo), 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Vanjski navoj

AVTB PN16 20/3,4 20-60 2 m vanjski G povrat

AVTB (brzo), 5.50 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Vanjski navoj

AVTB 25 Termostatski ventil 20-60#C

FJV, 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, Vanjski navoj

FJV 15 Termostatski ventil 20-60#C

FJV, 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, Vanjski navoj

FJV 20 Termostatski ventil 20-60#C

FJV, 5.50 m³/h, 20 °C - 60 °C, Vanjski navoj

FJV 25 Termostatski ventil 20-60#C

AVTB, PN 16, 1.90 m³/h, 30 °C - 65 °C, 2.3 m, Vanjski navoj

AVTB 15 Termostatski ventil 30-65#C

AVTB, PN 16, 1.90 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Vanjski navoj

AVTB 15 Termostatski ventil 30-100#C

AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Vanjski navoj

AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3 m vanjski G protok/zadržavanje

AVTB, PN 16, 5.50 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Vanjski navoj

AVTB 25 Termostatski ventil 30-100#C

Prikaz: