Shows 4 product(s)

PFM 100

Mjerni instrument PFM 100, upotrebljava se za mjerenje diferencijalnog tlaka

Indikator protoka

Indikator protoka, 0-1 bar, mjerni uređaj za protok i mjerenja tlaka u sustavima grijanja, hlađenja i potrošne tople vode

PFM 1000, 10.00 bar

PFM 1000, 10 bar, mjerni instrument za balansiranje hlađenja, grijanja i potrošne tople vode

PFM 1000, 20.00 bar

PFM 1000, 20 bar, mjerni instrument za balansiranje hlađenja, grijanja i potrošne tople vode