VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Mostrar 18 productos

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Reconfigurar

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A250) 250Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: aaf006a250t4e54h4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Reconfigurar

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A310) 310Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: aaf006a310t4e54h4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Reconfigurar

AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A190) 190Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: aaf006a190t4e54h4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Reconfigurar

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A190) 190Amp, IP54 Híbrido,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: aaf005a190t4e5hh4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF006A190T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Reconfigurar

AAF006A190T4E54HXXGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A190) 190Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
Sin Filtro RFI, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: aaf006a190t4e54hxxgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx

Ver: