VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Se muestra(n) 15 producto(s)

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Reconfigurar

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A310) 310Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Reconfigurar

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A250) 250Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Reconfigurar

AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A190) 190Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Reconfigurar

AAF006A250T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A250) 250Amp, IP21/NEMA1 con lámina protecto,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF006A250T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Reconfigurar

AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Filtro Activo Avanzado
380-480V, (A400) 400Amp, (E54) IP54 / Tipo 12,
RFI A1; con filtro armónicos, Interrup de línea + fusibles

Código de modelo: AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Ver: