Viser 109 produkt (er)

061B008166

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 1, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B008266

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 1, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B008466

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 5.00 - 20.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 1, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B008566

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 1, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B010066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B010266

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B010366

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 5.00 - 30.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B010466

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B010566

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B010966

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B011066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B012266

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B012366

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B012766

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B012866

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B013066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B015466

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B015966

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 1, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B016066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 0.50 - 3.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B016166

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 1.00 - 6.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B019266

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B023066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B023266

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B023366

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 5.00 - 30.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B023466

Pressostat, MBC 5000

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B025066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B025166

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B025366

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B100066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 5.00 - 20.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B100166

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 10.00 - 100.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B100266

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370130

Reg. område: 5.00 - 20.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B100366

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370150

Reg. område: 10.00 - 100.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B100466

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370110

Reg. område: 1.00 - 10.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B100566

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370140

Reg. område: 5.00 - 40.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B100666

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 1.00 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B100766

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 5.00 - 40.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B100866

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370120

Reg. område: 1.00 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B100966

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 1.00 - 6.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B101766

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 0.50 - 3.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

061B102366

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 0.50 - 3.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 150.0

Vis: