Viser 109 produkt (er)

017B0002

Pressostat, BCP1

VVS: 472361101

Reg. område: 0.10 - 1.10, Differens [bar]: 0.15 - 0.60, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 6.0

017B0006

Pressostat, BCP2

VVS: 472361102

Reg. område: 0.00 - 2.50, Differens [bar]: 0.40 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 10.0

017B0010

Pressostat, BCP3

VVS: 472361103

Reg. område: 0.00 - 6.00, Differens [bar]: 0.70 - 1.40, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 16.0

017B0014

Pressostat, BCP4

VVS: 472361104

Reg. område: 1.00 - 10.00, Differens [bar]: 1.00 - 2.50, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 25.0

017B0018

Pressostat, BCP5

VVS: 472361105

Reg. område: 2.00 - 16.00, Differens [bar]: 2.00 - 3.20, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 32.0

017B0022

Pressostat, BCP6

VVS: 472361106

Reg. område: 5.00 - 25.00, Differens [bar]: 2.50 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 40.0

017B0026

Pressostat, BCP7

VVS: 472361107

Reg. område: 10.00 - 40.00, Differens [bar]: 3.00 - 6.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 63.0

017B0030

Pressostat, BCP1H

VVS: 472362101

Reg. område: 0.10 - 1.10, Differens [bar]: 0.10, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 6.0

017B0034

Pressostat, BCP2H

VVS: 472362102

Reg. område: 0.00 - 2.50, Differens [bar]: 0.20, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 10.0

017B0038

Pressostat, BCP3H

VVS: 472362103

Reg. område: 0.00 - 6.00, Differens [bar]: 0.40, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 16.0

017B0042

Pressostat, BCP4H

VVS: 472362104

Reg. område: 1.00 - 10.00, Differens [bar]: 0.45, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 25.0

017B0046

Pressostat, BCP5H

VVS: 472362105

Reg. område: 2.00 - 16.00, Differens [bar]: 1.20, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 32.0

017B0050

Pressostat, BCP6H

VVS: 472362106

Reg. område: 5.00 - 25.00, Differens [bar]: 1.50, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 40.0

017B0054

Pressostat, BCP7H

VVS: 472362107

Reg. område: 10.00 - 40.00, Differens [bar]: 2.30, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 63.0

017B0058

Pressostat, BCP2L

VVS: 472363102

Reg. område: 0.00 - 2.50, Differens [bar]: 0.20, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 10.0

017B0062

Pressostat, BCP3L

VVS: 472363103

Reg. område: 0.00 - 6.00, Differens [bar]: 0.40, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 16.0

017B0066

Pressostat, BCP4L

VVS: 472363104

Reg. område: 1.00 - 10.00, Differens [bar]: 0.45, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 25.0

017B0070

Pressostat, BCP5L

VVS: 472363105

Reg. område: 2.00 - 16.00, Differens [bar]: 1.20, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 32.0

017B0074

Pressostat, BCP6L

VVS: 472363106

Reg. område: 5.00 - 25.00, Differens [bar]: 1.20, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 40.0

017B0110

Pressostat, BCP3

Reg. område: 0.00 - 6.00, Differens [bar]: 0.70 - 1.40, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 16.0

017B0138

Pressostat, BCP3H

Reg. område: 0.00 - 6.00, Differens [bar]: 0.40, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 16.0

061B000066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B000166

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 5.00 - 30.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B000266

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370040

Reg. område: -0.20 - 10.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B000366

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 5.00 - 30.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B000466

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370030

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B000566

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370010

Reg. område: -0.20 - 1.00, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B000666

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B000766

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 1.00 - 6.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B000966

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B001066

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370020

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B002966

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 0.50 - 3.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B004066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B004466

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B004566

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B005266

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B005466

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B006666

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 10.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B007566

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

061B008066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.20 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 1, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

Vis: