Differenspressostater

Viser 27 produkt (er)

017D001366

Differenspressostat, RT262A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.50, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11.0

017D001466

Differenspressostat, RT260A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

017D001566

Differenspressostat, RT260A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.50 - 6.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42.0

017D001666

Differenspressostat, RT260A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 1.50 - 11.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42.0

017D002166

Differenspressostat, RT260A

EL: 2324004654,  VVS: 472354121

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

017D002266

Differenspressostat, RT260A

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP54, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

017D002366

Differenspressostat, RT260A

EL: 2324013328,  VVS: 472354123

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.50 - 6.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42.0

017D002466

Differenspressostat, RT260A

VVS: 472354124

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 1.50 - 11.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42.0

017D002566

Differenspressostat, RT262A

EL: 2324003943,  VVS: 472354125

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.50, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11.0

017D002766

Differenspressostat, RT262A

EL: 2324031300,  VVS: 472354127

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.00 - 0.30, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11.0

017D003066

Differenspressostat, RT262AE

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.50, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11.0

017D003666

Differenspressostat, RT260AE

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

017D004366

Differenspressostat, RT262AL

EL: 2324031588,  VVS: 472354143

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.50, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 11.0

017D004566

Differenspressostat, RT263AL

EL: 2324031326,  VVS: 472354145

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 7.0

017D004866

Differenspressostat, RT260AL

VVS: 472354148

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

017D007266

Differenspressostat, RT265A

EL: 2324013344,  VVS: 472354172

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 1.00 - 6.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 42.0

017D008166

Differenspressostat, RT266AL

EL: 2324013357,  VVS: 472354081

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.00 - 0.90, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 7.0

060-313066

Differenspressostat, CAS155

EL: 2324003956,  VVS: 472356130

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 22.0

061B124166

Differenspressostat, MBC 5180

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B124266

Differenspressostat, MBC 5180

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B128066

Differenspressostat, MBC 5180

VVS: 472350030

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B128166

Differenspressostat, MBC 5180

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B128266

Differenspressostat, MBC 5180

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B128966

Differenspressostat, MBC 5180

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B129066

Differenspressostat, MBC 5180

VVS: 472350130

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B129266

Differenspressostat, MBC 5180

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

061B129966

Differenspressostat, MBC 5180

Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. type: G, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

Vis: