VLT® HVAC Drive FC 102

Zeigt 3 Produkt(e)

FC-102P200T4E54N4UGC5XXSXXXXALBXCXXXXDX

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P200) 200 KW / 300 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(U) Bremschopper + Safe Stop, (E54) IP54 / Typ 12,
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV,
(AL) PROFINET MCA 120, (BX) Keine B-Option,
(C) Beschichtete PCB, (5) Trennsch + Sichrg + Last
FC-102P200T4E54N4UGC5XXSXXXXALBXCXXXXDX
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P200T4E54N4UGC5XXSXXXXALBXCXXXXDX
FC-102P160T4E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P160) 160 KW / 250 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(X) Kein Bremschopper, (E54) IP54 / Typ 12,
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV,
(AX) Keine A-Option, (BX) Keine B-Option,
(C) Beschichtete PCB, (X) Keine Netzoption
FC-102P160T4E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P160T4E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P250T4E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P250) 250 KW / 350 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(X) Kein Bremschopper, (E54) IP54 / Typ 12,
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV,
(AX) Keine A-Option, (BX) Keine B-Option,
(C) Beschichtete PCB, (X) Keine Netzoption
FC-102P250T4E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P250T4E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX