Zeigt 5 Produkt(e)

iSave 40

Drehzahl [U/min] [min.]: 600, Einbaulage: Waagerecht, Standardmotor: IEC, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181

iSave 40

Drehzahl [U/min] [min.]: 600, Einbaulage: Vertikal, Standardmotor: IEC, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181

iSave 40

Drehzahl [U/min] [min.]: 600, Einbaulage: Waagerecht, Standardmotor: IEC, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181

iSave 40

Drehzahl [U/min] [min.]: 600, Einbaulage: Vertikal, Standardmotor: IEC, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181

iSave 40

Drehzahl [U/min] [min.]: 600, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, HD-Austritt Durchfluss [m³/h] [max.]: 41, HD-Austritt Durchfluss [gpm] [max.]: 181