VLT® Advanced Active Filter AAF 005

Insgesamt 7 Produkte

AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF005A190T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A, (E21) IP21,
(H4) Klasse A1, (3) Hauptschalter u Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf005a190t4e21h4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF005A250T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF005A250T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A250) 250 A, (E5H) IP54 / IP21,
(H4) Klasse A1, (3) Hauptschalter u Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf005a250t4e5hh4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF005A190T4E5HH2XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A, (E5H) IP54 / IP21,
(H2) Klasse A2, (7) Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf005a190t4e5hh2xgc7xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF005A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF005A250T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A250) 250 A, (E21) IP21,
(H4) Klasse A1, (3) Hauptschalter u Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf005a250t4e21h4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF005A190T4E5HH4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF005A190T4E5HH4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A, (E5H) IP54 / IP21,
(H4) Klasse A1, (7) Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf005a190t4e5hh4xgc7xxsxxxxaxbxcfxxxdx

Ansicht: