VLT® AQUA Drive FC 202

Zeigt 6.238 Produkt(e)

FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P55K) 55 KW / 75 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E21) IP21/Typ 1, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P15K) 15 KW / 20 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E21) IP21/Typ 1, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P45K) 45 KW / 60 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E21) IP21/Typ 1, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P30K) 30 KW / 40 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E21) IP21/Typ 1, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E66) IP66 / NEMA 4X, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H2) EMV-Klasse A2 (C3),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H2) EMV-Klasse A2 (C3),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H2) EMV-Klasse A2 (C3),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H2) EMV-Klasse A2 (C3),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H3) EMV-Filter Kl. A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK37T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK37T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK37T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK37T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H2) EMV-Klasse A2 (C3),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK37T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK37T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E55) IP55 / Typ 12, (H2) EMV-Klasse A2 (C3),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E55) IP55 / Typ 12, (H1) EMV-Klasse A1/B (C1),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK37T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK37T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E66) IP66 / NEMA 4X, (H2) EMV-Klasse A2 (C3),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK37T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK55) 0,55 KW / 0,75 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H2) EMV-Klasse A2 (C3),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK55T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(PK55) 0,55 KW / 0,75 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H2) EMV-Klasse A2 (C3),
(X) Kein Bremschopper
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ansicht: