Austauschgerät

Zeigt 199 Produkt(e)

FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E20) IP20 / Chassis,
(H1) EMV-Klasse A1/B (C1), (B) Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
A2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E20) IP20 / Chassis,
(H1) EMV-Klasse A1/B (C1), (B) Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
A2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E20) IP20 / Chassis,
(H1) EMV-Klasse A1/B (C1), (B) Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
A3
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E55) IP55 / Typ 12,
(H1) EMV-Klasse A1/B (C1), (B) Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
A5
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P15K) 15 KW / 20 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E55) IP55 / Typ 12,
(H1) EMV-Klasse A1/B (C1), (B) Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
B1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P22K) 22 KW / 30 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E55) IP55 / Typ 12,
(H1) EMV-Klasse A1/B (C1), (B) Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
B2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E55) IP55 / Typ 12,
(H1) EMV-Klasse A1/B (C1), (B) Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
A5
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E55) IP55 / Typ 12,
(H1) EMV-Klasse A1/B (C1), (B) Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
A5
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


, ,
, ,
,
, ,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX


, ,
, ,
,
, ,
,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AQUA Drive FC 202
, ,
, ,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren


VLT® AQUA Drive FC 202
, ,
, ,

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ansicht: