Microchannel-Wärmeübertrager

Zeigt 27 Produkt(e)

Mikrokanalwärmeübertrager, Multi-Pack

Nennleistung R410A [kW]: 60.3, Auslegungsdruck [MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Mikrokanalwärmeübertrager, Industrieverpackung

Nennleistung R410A [kW]: 60.3, Auslegungsdruck [MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Mikrokanalwärmeübertrager, Industrieverpackung

Nennleistung R410A [kW]: 2.1, Auslegungsdruck [MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Mikrokanalwärmeübertrager, Industrieverpackung

Nennleistung R410A [kW]: 3.5, Auslegungsdruck [MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Mikrokanalwärmeübertrager, Multi-Pack

Nennleistung R410A [kW]: 3.5, Auslegungsdruck [MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Mikrokanalwärmeübertrager, Multi-Pack

Nennleistung R410A [kW]: 2.1, Auslegungsdruck [MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Mikrokanalwärmeübertrager, Multi-Pack

Nennleistung R410A [kW]: 5.0, Auslegungsdruck [MPa]: 4.5, Temperaturbereich [°C]: -40 - 121

Ansicht: