Zeigt 23 Produkt(e)

027B0920

Pilotventil, CVP-L, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0921

Pilotventil, CVP-M, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0922

Pilotventil, CVP-H, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0930

Pilotventil, CVPP-L, Differenzdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0931

Pilotventil, CVPP-M, Differenzdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0940

Pilotventil, CVC-L, Druckgesteuertes Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.200, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0941

Pilotventil, CVC-M, Druckgesteuertes Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.200, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0980

Pilotventil, CVE-L, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B0981

Pilotventil, CVP-H, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027B1020

Pilotventil, CVPE-L, Konstantdruck-Pilotventil

Druckbereich [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-Wert [m³/h]: 0.400, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Ansicht: