VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Zeigt 10 Produkt(e)

AAF006A250T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Neu konfigurieren

AAF006A250T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A250) 250 Ampere Korrektur, (E2M) IP21/Mit Netzabschirmung,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A250T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A400) 400 Ampere Korrektur, (E54) IP54 / Typ 12,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Neu konfigurieren

AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E54) IP54 / Typ 12,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Neu konfigurieren

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A310) 310 Ampere Korrektur, (E54) IP54 / Typ 12,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
AAF006A310T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Neu konfigurieren

AAF006A310T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A310) 310 Ampere Korrektur, (E2M) IP21/Mit Netzabschirmung,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A310T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXD0

Ansicht: