VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Zeigt 10 Produkt(e)

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E5H) IP54 Hybrid,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E21) IP21/Typ 1,
(H4) EMV-Klasse A1, (X) Keine Netzoption
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A310T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF005A310T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A310) 310 Ampere Korrektur, (E5H) IP54 Hybrid,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A310T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A310) 310 Ampere Korrektur, (E21) IP21/Typ 1,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A310T4E21H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E54) IP54 / Typ 12,
(H4) EMV-Klasse A1, (X) Keine Netzoption
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Ansicht: