Трансмитери за налягане

Shows 604 product(s)

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2211-A1AB04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-1811-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 4.14 bar, 0.00 psi - 60.00 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-5631-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.89 bar, 0.00 psi - 100.00 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-5831-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.34 bar, 0.00 psi - 150.00 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6031-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 13.79 bar, 0.00 psi - 200.00 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6231-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 20.69 bar, 0.00 psi - 300.00 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6431-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 34.47 bar, 0.00 psi - 500.00 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6631-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 51.71 bar, 0.00 psi - 750.00 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6831-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 103.42 bar, 0.00 psi - 1500.00 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-7231-A1AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3050-3031-A1FB04-4

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3050-3231-A1FB04-4

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3050-3431-A1FB04-4

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3050-3631-A1FB04-4

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A3AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A3AC04-0

Трансмитер за налягане, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Напрежение, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, Ключ за спецификация: MBS 33-1015-A1AB08-0

Трансмитер за налягане, MBS 33, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Напрежение, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2

Преглед: