Трансмитери за налягане

Shows 576 product(s)

060G1111

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3431-A1AB04-0

060G1112

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3231-A1AB04-0

060G1113

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1011-A1AB04-0

060G1121

Трансмитер за налягане, MBS 3000, -1.00 bar - 15.00 bar, -14.50 psi - 217.56 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-8911-A1AB04-0

060G1122

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1411-A1AB04-0

060G1123

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1611-A1AB04-0

060G1124

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1811-A1AB04-0

060G1125

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A1AB04-0

060G1129

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

единица за налягане препоръки: Манометър (сравнителен), Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A3AB04-0

060G1130

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Изход сигнал: Ток, Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A3AB04-0

Преглед: