Трансмитери за налягане

Shows 970 product(s)

060G1100

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2431-A1AB04-0

060G1105

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3831-A1AB04-0

060G1111

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3431-A1AB04-0

060G1112

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3231-A1AB04-0

060G1113

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1011-A1AB04-0

060G1121

Трансмитер за налягане, MBS 3000, -1.00 bar - 15.00 bar, -14.50 psi - 217.50 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-8911-A1AB04-0

060G1122

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1411-A1AB04-0

060G1123

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1611-A1AB04-0

060G1124

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1811-A1AB04-0

060G1125

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A1AB04-0

060G1128

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1811-A3AB04-0

060G1129

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A3AB04-0

060G1130

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A3AB04-0

060G1133

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2211-A1AB04-0

060G1135

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-1811-A1AC04-0

060G1136

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A1AC04-0

060G1137

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A1AC04-0

060G1140

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 4.14 bar, 0.00 psi - 60.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-5631-A1AC04-0

060G1141

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 6.90 bar, 0.00 psi - 100.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-5831-A1AC04-0

060G1142

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.30 bar, 0.00 psi - 150.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6031-A1AC04-0

060G1143

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 13.80 bar, 0.00 psi - 200.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6231-A1AC04-0

060G1144

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 20.70 bar, 0.00 psi - 300.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6431-A1AC04-0

060G1145

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 34.50 bar, 0.00 psi - 500.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6631-A1AC04-0

060G1146

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 51.70 bar, 0.00 psi - 750.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-6831-A1AC04-0

060G1148

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 103.00 bar, 0.00 psi - 1500.00 psi

Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-7231-A1AC04-0

060G1151

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3050-3031-A1FB04-4

060G1152

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3050-3231-A1FB04-4

060G1153

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3050-3431-A1FB04-4

060G1154

Трансмитер за налягане, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3050-3631-A1FB04-4

060G1162

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A3AC04-0

060G1163

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: NPT, Размер на връзка по налягане: 1/4-18, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A3AC04-0

060G1222

Трансмитер за налягане, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, Ключ за спецификация: MBS 33-1015-A1AB08-0

Преглед: