Трансмитери за налягане

Shows 577 product(s)

060G1100

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 4.00 bar, 0.00 - 58.02 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1631-A1AB04-0

060G1101

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 6.00 bar, 0.00 - 87.02 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1831-A1AB04-0

060G1102

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 10.00 bar, 0.00 - 145.04 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2031-A1AB04-0

060G1103

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 16.00 bar, 0.00 - 232.06 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A1AB04-0

060G1104

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 25.00 bar, 0.00 - 362.59 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2431-A1AB04-0

060G1105

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 40.00 bar, 0.00 - 580.15 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 60.00 bar, 0.00 - 870.23 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 100.00 bar, 0.00 - 1450.38 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 400.00 bar, 0.00 - 5801.51 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 600.00 bar, 0.00 - 8702.26 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3831-A1AB04-0

060G1111

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 250.00 bar, 0.00 - 3625.94 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3431-A1AB04-0

060G1112

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 160.00 bar, 0.00 - 2320.60 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-3231-A1AB04-0

060G1113

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 1.00 bar, 0.00 - 14.50 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1011-A1AB04-0

060G1121

Трансмитер за налягане, MBS 3000, -1.00 - 15.00 bar, -14.50 - 217.56 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-8911-A1AB04-0

060G1122

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 2.50 bar, 0.00 - 36.26 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1411-A1AB04-0

060G1123

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 4.00 bar, 0.00 - 58.02 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1611-A1AB04-0

060G1124

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 6.00 bar, 0.00 - 87.02 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-1811-A1AB04-0

060G1125

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 10.00 bar, 0.00 - 145.04 psi

Електрическа връзка: DIN-щепсел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A1AB04-0

060G1129

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 10.00 bar, 0.00 - 145.04 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2011-A3AB04-0

060G1130

Трансмитер за налягане, MBS 3000, 0.00 - 16.00 bar, 0.00 - 232.06 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 3000-2231-A3AB04-0

Преглед: