Сензори за висока температура +400°C до +800°C

Shows 40 product(s)

084Z2369

Сензор за температура, MBT 5116, 100 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 1000, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Slim-линия, Размер на електрическа връзка: Pg 13.5

084Z5024

Сензор за температура, MBT 5116, 150 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5025

Сензор за температура, MBT 5116, 200 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5026

Сензор за температура, MBT 5116, 300 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5033

Сензор за температура, MBT 5116, 110 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5034

Сензор за температура, MBT 5116, 250 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5048

Сензор за температура, MBT 5116, 120 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5052

Сензор за температура, MBT 5113, 100 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5157

Сензор за температура, MBT 5116, 100 mm, G1/2, ISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5159

Сензор за температура, MBT 5116, 150 mm, G1/2, ISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5160

Сензор за температура, MBT 5116, 100 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5248

Сензор за температура, MBT 5113, 200 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5257

Сензор за температура, MBT 5113, 150 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5275

Сензор за температура, MBT 5113, 250 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5276

Сензор за температура, MBT 5113, 100 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5277

Сензор за температура, MBT 5113, 200 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z5278

Сензор за температура, MBT 5113, 250 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z7014

Сензор за температура, MBT 5113, 300 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z7032

Сензор за температура, MBT 5113, 110 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

084Z7165

Сензор за температура, MBT 5116, 80 mm, GISO 228-1-A

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16

Преглед: