Пресостати

Shows 1 product(s)

060-001366

Прекъсвач за налягане, KP44

null: 2.00 - 12.00, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 0.5 - 6.0, Диференциална лява страна [bar]: 0.70 - 4.00, Диференциална дясна страна [bar]: 1.0, Функция на контакт: SPST(NO)+SPST(NC), функция Reset лява страна: Авто, функция Reset дясна страна: Авто