Пресостати

Shows 4 product(s)

060-004166

Pressure switch, KP7W

Regulation range [bar] Pe: 8.00 - 32.00, Differential [bar]: 4.00 - 10.00, Contact function: SPDT, Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4, Pressure Male/Female: Male, Enclosure rating IP: IP44, Max. Working Pressure [bar]: 35.0

060-119066

Прекъсвач за налягане, KP7W

null: 8.00 - 32.00, Диференциал [bar]: 4.00 - 10.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 35.0

060-120366

Прекъсвач за налягане, KP7W

null: 8.00 - 32.00, Диференциал [bar]: 4.00 - 10.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 6 mm, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 35.0

060-513466

Прекъсвач за налягане, KP7W

null: 8.00 - 32.00, Диференциал [bar]: 4.00 - 10.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 6 mm, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 35.0