Pressure Transmitters

Shows 22 product(s)

060G6766

Трансмитер за налягане, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Тип връзка по налягане: UNF, Размер на връзка по налягане: 7/16-20, Ключ за спецификация: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

064G5214

Трансмитер за налягане, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Трансмитер за налягане, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Трансмитер за налягане, MBS 9200, 0.00 mbar - 150.00 mbar, 0.00 psi - 2.18 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Трансмитер за налягане, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5222

Трансмитер за налягане, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, Ключ за спецификация: MBS 9200-B311-A1GB08-2

064G5225

Трансмитер за налягане, MBS 9200, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, Ключ за спецификация: MBS 9200-A111-A1GB08-1

064G5231

Трансмитер за налягане, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-B311-A3GB04-1

064G5232

Трансмитер за налягане, MBS 9200, 0.00 mbar - 200.00 mbar, 0.00 psi - 2.90 psi

Електрическа връзка: Кабел, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-B711-A3GB04-1

064G5243

Трансмитер за налягане, MBS 9200, -150.00 mbar - 150.00 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-A711-A1GB04-F

Преглед: