Pressure Switches

Shows 58 product(s)

060-001866

Прекъсвач за налягане, KP5

null: 8.00 - 32.00, Диференциал [bar]: 1.80 - 6.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Гайка на разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 35.0

060-001966

Прекъсвач за налягане, KP5

Диференциал [bar]: 3.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 35.0

060-004166

Прекъсвач за налягане, KP7W

null: 8.00 - 32.00, Диференциал [bar]: 4.00 - 10.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 35.0

060-110166

Прекъсвач за налягане, KP1

null: -0.20 - 7.50, Диференциал [bar]: 0.70 - 4.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 17.0

060-110366

Прекъсвач за налягане, KP1

null: -0.90 - 7.00, Диференциал [bar]: 0.70, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен мин., Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 17.0

060-110566

Прекъсвач за налягане, KP1

null: -0.20 - 7.50, Диференциал [bar]: 0.70 - 4.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Гайка на разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 17.0

060-110766

Прекъсвач за налягане, KPR1

null: -0.20 - 8.00, Диференциал [bar]: 0.50 - 1.50, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 15.0

060-110966

Прекъсвач за налягане, KP1

null: -0.90 - 7.00, Диференциал [bar]: 0.70, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен мин., Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 6 mm, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 17.0

060-111066

Прекъсвач за налягане, KP1

null: -0.20 - 7.50, Диференциал [bar]: 0.70 - 4.00, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 6 mm, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP44, Макс. работно налягане [bar]: 17.0

060-111166

Прекъсвач за налягане, KP1

null: -0.90 - 7.00, Диференциал [bar]: 0.70, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен мин., Тип връзка по налягане: СПОЙКА, ODF, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 17.0

Преглед: