Конфигуриране на продукт

VLT® Decentral Drive FCD 302

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FCD) VLT® Decentral Drive FCD
(302) 302
(T4) 380–480 V AC (трифазно)
(H1) RFI клас A1/C2
(X) Без мот. щепсел
(X) Без мрежов щепсел
(X) Запазено
(FCD302____T4___H1_______XX_X) FCD302____T4___H1_______XX_X
(____XXXXX__) ____XXXXX__
(GLBL) Световен (Стандарт)
(B901) (B901) Фабрика DK
(FCD302____T4___H1_______XX_X) FCD302____T4___H1_______XX_X
(____XXXXX__) ____XXXXX__
(B901) B901