Директно отопление със смесване и битова гореща вода