Радиаторни вентили

Shows 18 product(s)

Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 15, Ъглов, D

Вентили с нормален поток без предварително нагласяване

Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 15, Прав, D

Вентили с нормален поток без предварително нагласяване

Радиаторни вентили, RA-N, Нормален поток, DN 25, Ъглов, D

Normal flow valves with presetting

Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 15, Хоризонтален ъглов, D

Вентили с нормален поток без предварително нагласяване

Радиаторни вентили, RA-N, Нормален поток, DN 10, Хоризонтален ъглов, D

Вентили с нормален поток с предварително нагласяване

Преглед: