Радиаторни вентили

Shows 16 product(s)

Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 15, Ъглов, F

Вентили с нормален поток без предварително нагласяване

Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 15, Прав, F

Вентили с нормален поток без предварително нагласяване

Радиаторни вентили, RA-FN, Постоянен капацитет, DN 20, Ъглов, F

Вентили с нормален поток без предварително нагласяване

Радиаторни вентили, RA-N, Нормален поток, DN 15, Ъглов, F

Вентили с нормален поток с предварително нагласяване

Радиаторни вентили, RA-N, Нормален поток, 15 mm, Прав, F

Вентили с нормален поток с предварително нагласяване

Преглед: