Ключове за приложения ECL

Shows 18 product(s)

087H3802

Ключове за приложения ECL, A230

ЕCL ключ за приложение А230. Контрол на отоплението с компенсация на вятъра. Контрол на охлаждането.

087H3803

Ключове за приложения ECL, A368

ЕCL ключ за приложение А368. Контрол на отоплението с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата с 1 или 2 помпи.

087H3804

Ключове за приложения ECL, A361

ЕCL ключ за приложение А361. Контрол на отоплението на 2 кръга с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата.

087H3805

Ключове за приложения ECL, A231

ЕCL ключ за приложение А231. Контрол на отоплението с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата с 1 или 2 помпи.

087H3810

Ключове за приложения ECL, A376

ЕCL ключ за приложение А376. Контрол на отоплението на 2 кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд

087H3811

Ключове за приложения ECL, A214

ЕCL ключ за приложение А214. Контрол на отоплението/ охлаждането на вентилационни системи

087H3812

Ключове за приложения ECL, A232

ЕCL ключ за приложение А232. Контрол на отоплението/ охлаждането на подови/таванни системи

087H3813

Ключове за приложения ECL, A367

ЕCL ключ за приложение А367. Контрол на отоплението на 2 кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд

087H3814

Ключове за приложения ECL, A275

ЕCL ключ за приложение А275. ON-OFF контрол на котел с 2 отоплителни кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд

087H3817

Ключове за приложения ECL, A377

ЕCL ключ за приложение А377. Контрол на отоплението на 2 кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд

087H3818

Ключове за приложения ECL, A333

ЕCL ключ за приложение А333. Контрол на отоплението с регулиране на скоростта на 1 или 2 циркулационни помпи. Функции за пълнене и съхранение на водата.

Преглед: