Ключове за приложения ECL

Shows 18 product(s)

087H3802

Ключове за приложения ECL, A230

ЕCL ключ за приложение А230. Контрол на отоплението с компенсация на вятъра. Контрол на охлаждането.

087H3803

Ключове за приложения ECL, A368

ЕCL ключ за приложение А368. Контрол на отоплението с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата с 1 или 2 помпи.

087H3804

Ключове за приложения ECL, A361

ЕCL ключ за приложение А361. Контрол на отоплението на 2 кръга с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата.

087H3805

Ключове за приложения ECL, A231

ЕCL ключ за приложение А231. Контрол на отоплението с 1 или 2 циркулационни помпи. Функция за допълване на водата с 1 или 2 помпи.

087H3810

Ключове за приложения ECL, A376

ЕCL ключ за приложение А376. Контрол на отоплението на 2 кръга и 1 кръг БГВ с буферен съд

Преглед: