Нагревателни рогозки

Shows 91 product(s)

83020740

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 3.10 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 6.20

83020742

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 4.30 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 8.60

83020743

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 4.95 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 9.90

83020744

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 6.10 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 12.20

83020748

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 10.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 21.00

83030502

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 1.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 2.00

83030504

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 3.00

83030506

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 4.00

83030510

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 3.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 6.00

83030512

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 7.00

83030514

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 4.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 8.00

83030516

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 5.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 10.00

83030518

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 6.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 12.00

83030524

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 9.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 18.00

83030526

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 10.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 20.00

83030528

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 12.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 24.00

Преглед: