Нагревателни рогозки

Shows 91 product(s)

140F1700

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 1.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 2.00

140F1701

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 1.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 3.00

140F1702

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 2.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 4.00

140F1703

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 2.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 5.00

140F1704

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 3.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 6.00

140F1705

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 3.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 7.00

140F1706

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 4.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 8.00

140F1707

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 5.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 10.00

140F1708

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 6.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 12.00

140F1709

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 7.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 14.00

140F1710

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 8.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 16.00

140F1711

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 9.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 18.00

140F1712

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 10.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 20.00

140F1713

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 12.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: DEVIreg™ Opti, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 24.00

140F1740

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 0.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 1.00

140F1741

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 2.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 5.00

140F1742

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 7.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 14.00

140F1743

Нагревателни рогозки, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 8.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 16.00

83020736

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 1.05 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 2.10

83020737

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 1.45 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 2.90

83020738

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.10 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 4.20

83020739

Нагревателни рогозки, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

Тип кабел: Двупроводен кабел, Комплект аксесоари: Гофрирана тръба ø6,7 2,5 m черна, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 5.00

Преглед: