Контролери за приложение

Shows 26 product(s)

077B2021

B20

Тип: B20, отопл. Вкл. [°C]: -17.0, отопл. Изкл. [°C]: -23.0, охлаждане изключване [°C]: -30.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200

077B2077

Стандартен терморегулатор, B20

Тип: B20, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Фризери с активна аларма, отопл. Вкл. [°C]: -10.0, отопл. Изкл. [°C]: -17.0, охлаждане изключване [°C]: -34.7, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000

077B6020

B6

Тип: B6, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -10.0, охлаждане изключване [°C]: -20.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

077B6021

Стандартен терморегулатор, B6

Тип: B6, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници; с автоматично обезскрежаване, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -12.5, охлаждане изключване [°C]: -23.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

077B6208

Стандартен терморегулатор, B62

Тип: B62, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници; с автоматично обезскрежаване, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -11.0, охлаждане изключване [°C]: -27.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200

077B6220

Стандартен терморегулатор, B62

Тип: B62, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници; с автоматично обезскрежаване, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -10.0, охлаждане изключване [°C]: -20.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

077B6321

Стандартен терморегулатор, B63

Тип: B63, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници с два шкафа; с автоматично обезскрежаване, отопл. Вкл. [°C]: 5.0, отопл. Изкл. [°C]: -10.0, охлаждане изключване [°C]: -30.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1500

077B6476

Стандартен терморегулатор, B62

Тип: B62, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници; с автоматично обезскрежаване, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -11.0, охлаждане изключване [°C]: -27.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000

077B7001

B0

Тип: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 2.0, отопл. Изкл. [°C]: -5.5, охлаждане включване [°C]: -13.5, охлаждане изключване [°C]: -25.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1300

077B7002

B4

Тип: B4, Употребено за продукт: Хладилници; with manual defrost, отопл. Вкл. [°C]: 0.0, отопл. Изкл. [°C]: -7.5, охлаждане изключване [°C]: -22.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1300

Преглед: