магнетвентиливентили за амоняк и флуорирани хладилни агенти

Shows 47 product(s)

032F310331

Соленоиден вентил, EVRA 3

Соленоиден вентил, Тип: EVRA 3, Функция: NC, Тип на връзка вход: Фланец, Тип свързващ изход: Фланец

032F3213

Соленоиден вентил, EVRST 15

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 3.100, Kv стойност [m³/h]: 2.700

032F5437

Соленоиден вентил, EVRS 20

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 5.200, Kv стойност [m³/h]: 4.500

032F5438

Соленоиден вентил, EVRST 20

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 5.200, Kv стойност [m³/h]: 4.500

Преглед: