магнетвентиливентили за амоняк и флуорирани хладилни агенти

Shows 47 product(s)

032F3083

Соленоиден вентил, EVRST 10

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 1.700, Kv стойност [m³/h]: 1.500

032F3084

Соленоиден вентил, EVRS 15

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 3.100, Kv стойност [m³/h]: 2.700

032F3085

Соленоиден вентил, EVRST 15

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 3.100, Kv стойност [m³/h]: 2.700

032F3086

Соленоиден вентил, EVRS 20

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 5.200, Kv стойност [m³/h]: 4.500

032F310231

Соленоиден вентил, EVRA 3

Соленоиден вентил, Тип: EVRA 3, Функция: NC, Тип на връзка вход: Фланец, Тип свързващ изход: Фланец

Преглед: