магнетвентиливентили за амоняк и флуорирани хладилни агенти

Shows 47 product(s)

032F2237

Соленоиден вентил, EVRST 20

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 5.200, Kv стойност [m³/h]: 4.500

032F3050

Соленоиден вентил, EVRA 3

Соленоиден вентил, Тип: EVRA 3, Функция: NC, Тип на връзка вход: Фланец, Тип свързващ изход: Фланец

032F3080

Соленоиден вентил, EVRS 3

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 0.270, Kv стойност [m³/h]: 0.230

032F3081

Соленоиден вентил, EVRS 3

Функция: NC, Тип на връзка вход: Резба, Тип свързващ изход: Резба, Cv стойност [gal/min]: 0.270, Kv стойност [m³/h]: 0.230

032F3082

Соленоиден вентил, EVRS 10

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 1.700, Kv стойност [m³/h]: 1.500

032F3083

Соленоиден вентил, EVRST 10

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 1.700, Kv стойност [m³/h]: 1.500

032F3084

Соленоиден вентил, EVRS 15

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 3.100, Kv стойност [m³/h]: 2.700

032F3085

Соленоиден вентил, EVRST 15

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 3.100, Kv стойност [m³/h]: 2.700

032F3086

Соленоиден вентил, EVRS 20

Функция: NC, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Cv стойност [gal/min]: 5.200, Kv стойност [m³/h]: 4.500

032F310231

Соленоиден вентил, EVRA 3

Соленоиден вентил, Тип: EVRA 3, Функция: NC, Тип на връзка вход: Фланец, Тип свързващ изход: Фланец

Преглед: