Препоръчително е да отстраните конфликтите в реда, в който са представени
Завършете конфигурацията, като изберете маркираните опции.

Конфигуриране на продукт

VLT® Advanced Active Filter AAF

Изберете базовите селекции за новия продукт

Конфликт за Продуктов каталог
Предложение 1
Промяна на стойността за Продуктов каталог
(GLBL) Световен (Стандарт)
Конфликт за Продуктов каталог
Конфликт за Продуктов каталог
Общи