Конфигуриране на продукт

VLT® AutomationDrive FC 300

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FC-) VLT® AutomationDrive FC-
(T) Трифазни
(X) Стандартен езиков пакет
FC-_______T_______G_
__XSXXXXAX_____XXDX
Световен (Стандарт)
Не може да се опр. търговец