Конфигуриране на продукт

VLT® AutomationDrive FC 300

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FC-) VLT® AutomationDrive FC-
(T) Трифазни
(X) Стандартен езиков пакет
(FC-_______T_______G_) FC-_______T_______G_
(_XXSXXXX_______XXDX) _XXSXXXX_______XXDX
(GLBL) Световен (Стандарт)
(0.090) 0,09
(0.090) 0,09
(ERR01) Не може да се опр. търговец
(FC-_______T_______G_) FC-_______T_______G_
(_XXSXXXX_______XXDX) _XXSXXXX_______XXDX
(ERR01) ERR01