Конфигуриране на продукт

VLT® Midi Drive FC 280

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(E20) IP20 / Шаси
(X) Без диспплей
(C) PCB с покритие
(X) Без основни опции
(X) Без адаптация
(X) Без адаптация
(X) Стандартен езиков пакет
(FC-280______E20___XC) FC-280______E20___XC
(XXX____X__) XXX____X__
(GLBL) Глобален (Стандартен)
(B901) (B901) Фабрика DK
(FC-280______E20___XC) FC-280______E20___XC
(XXX____X__) XXX____X__
(B901) B901