Конфигуриране на продукт

VLT® Midi Drive FC 280

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(E20) IP20 / Шаси
(X) Без диспплей
(C) PCB с покритие
(X) Без основни опции
(X) Без адаптация
(X) Без адаптация
(SXXX) Последно издание
(X) Стандартен езиков пакет
FC-280______E20___XC
XXXSXXXX__
Глобален (Стандартен)
(C00203001) Фабрика DK