Конфигуриране на продукт

VLT® HVAC Drive FC 102

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FC-) VLT® HVAC Drive FC-
102
(T) Трифазни
(X) Стандартен езиков пакет
(CX) Без C0 опция
(XX) Няма софтуерна опция
Световен (Стандарт)
FC-102____T_______G_
__XSXXXXAXBXCXXXXDX
0.000
0.000
Не може да се опр. търговец