Заменящо устройство

Shows 410 product(s)

FC-202P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-102P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P75KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-302P75KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Разпр. тов.
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P75KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Разпр. тов.
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P18KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
1,1 kW / 1,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P1K1T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: C4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P90KT4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P55KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P55KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P55KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: