Заменящо устройство

Shows 411 product(s)

FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, IP21 / Тип 1
RFI клас A2 (C3)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P37KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / тип 1 зад. плат.
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, IP21 / Тип 1
RFI клас A2 (C3)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (P55) IP55 / тип 12 зад. плат.
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P4K0T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-202P4K0T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P4K0T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: