VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Shows 5 product(s)

131X3295

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380 – 480 V AC, 310 A корекция, IP54 / тип 12,
RFI клас A1, Изключване мрежа + предп.
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X3616

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380 – 480 V AC, 250 A корекция, IP54 / тип 12,
RFI клас A1, Изключване мрежа + предп.
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X8062

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380 – 480 V AC, 190 A корекция, IP54 / тип 12,
RFI клас A1, Без опция захранв. мрежа
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z5080

AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380 – 480 V AC, 190 A корекция, IP54 / тип 12,
RFI клас A1, Изключване мрежа + предп.
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: AAF006A190T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z6687

AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380 – 480 V AC, 400 A корекция, IP54 / тип 12,
RFI клас A1, Изключване мрежа + предп.
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX