VLT® Advanced Active Filter AAF 005

Показват се 2 продукта

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Повторно конфигуриране

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380 – 480 V AC, (A190) 190 A корекция, (E5H) IP54 хибрид,
(H4) RFI клас A1, (3) Изключване мрежа + предп.
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: aaf005a190t4e5hh4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Повторно конфигуриране

AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380 – 480 V AC, (A190) 190 A корекция, (E21) IP21 / Тип 1,
(H4) RFI клас A1, (X) Без опция захранв. мрежа
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: aaf005a190t4e21h4xgcxxxsxxxxaxbxcfxxxdx